خواب‌ها از دوران قدیم تا به امروز همواره موردتوجه مردم بوده‌اند و برای انسان‌ها همواره مفهوم و معانی غنی از نمادها و معانی عمیق را دربر می‌گیرند. یکی از موضوعاتی که در تعبیر خواب اغلب مطرح شده و توجیه‌های متعددی دارد، تعبیر خواب گوسفند است. گوسفند با ویژگی‌های خاص خود به یک نماد تبدیل شده است که معانی مختلفی در اندیشه‌ها و باورهای مختلف دارد.

تعبیر خواب گوسفند در ادیان مختلف

در ادیان مختلف، گوسفند به‌عنوان نمادهایی از پاکیزگی، فداکاری و انگیزه‌های اخلاقی ظاهر می‌شود. در متون مذهبی، می‌خوانیم که انبیا و اشخاص پیشوای دینی گاهی به شکل گوسفند توصیف می‌شوند که این تصویر نماد مطلوبی از عفونت و پاکیزگی ایجاد می‌کند.

در ادامه به بررسی نظرات معبران دررابطه‌با تعبیر خواب گوسفند در اشکال مختلف می‌پردازیم.

 تعبیر خواب گوسفند از نظر معبران:

برخی از معبران و تفسیرگران خواب‌ها این‌گونه تفسیر می‌کنند که تعبیر خواب گوسفند به معنای فداکاری و اخلاقی بالاست. این معبران باور دارند که این خواب نشانگر آمادگی فرد برای تضحیه و انجام وظایف اخلاقی و اجتماعی است.

تعبیر خواب گوسفند از نظر امام جعفر صادق (ع)

با آموزه‌های ارزنده امام جعفر صادق (ع)، تعبیر خواب گوسفند از منظر ایشان چهار راهنمایی ارائه می‌دهد:

 • رسیدن به بزرگواری و قدرت

   اگر در خواب گوسفند ببینید، این ممکن است نمایانگر رسیدن به بزرگواری و قدرت باشد. این خواب به شما اشاره می‌کند که در زندگی اجتماعی یا حرفه‌ای، به لحاظ موقعیت پیشرفت خواهید کرد. ممکن است مقام و پست بزرگی به شما واگذار شود.

 • وجود یک زن مهربان و قدرتمند

   این تعبیر خواب گوسفند نشان‌دهنده وجود یک زن مهربان و قدرتمند در اطراف شماست. این زن ممکن است همسر، مادر، خواهر یا دوست صمیمی باشد که بامحبت و توانمندی به شما کمک می‌کند.

 • رسیدن به مال و ثروت

در این مورد از تعبیر خواب گوسفند به رسیدن به مال و ثروت اشاره دارد. ممکن است این خواب نشان‌دهنده ارث‌ومیراث باشد که به شما وارد خواهد شد.

 • ریاست و مالکیت

   تعبیر چهارم از خواب گوسفند به ریاست و مالکیت اشاره می‌کند. می‌تواند نشانگر معامله‌ای باشد که سندی از مالکیت به شما وارد خواهد کرد، یا به‌عنوان نمادی از ریاست که به شما سپرده می‌شود.

به این تعبیرها افزوده شود که هرکدام از این مفاهیم، باتوجه‌به شرایط و وضعیت شخصی هر فرد، می‌توانند تعبیرات متنوع و مفیدی را در خود جای دهند.

تعبیر خواب گوسفند از نظر محمد ابن سیرین

 • دست‌یافتن به چیز باارزش

   اگر در خواب گوسفند دیده شود و دستتان به آن برسد، این ممکن است نشان‌دهنده دستیابی به چیزی باارزش باشد که مدت‌ها به دنبال آن تلاش کرده‌اید. این خواب به شما نشان می‌دهد که تلاش و کوشش شما در پیشبرد اهدافتان ثمربخش خواهد بود.

 • چراندن گوسفندان و رهبری گروه

  در تعبیر دیگر از تعبیر خواب گوسفند، اگر در خواب گوسفندان را چراندید و هدایت کرده باشید، این می‌تواند نشانگر توانایی شما در رهبری و هدایت گروهی باشد. این خواب به شما امکان می‌دهد که نقش رهبری و جلب اعتبار در محیط اجتماعی یا حرفه‌ای خود را ایفا کنید.

 • اموال و دارایی فراوان

   اگر گوسفندان بسیاری داشته و از مالکیت آنها آگاه بوده باشید، این نشانگر رسیدن به روزی و روزی فراوان، دارایی و ثروت است. این خواب به شما اطمینان می‌دهد که توانایی مدیریت منابع و بهره‌وری از آن‌ها را دارید.

 • بریدن سر گوسفند در خواب و پیروزی و چیرگی بر دشمن

  تعبیر خواب کشتن گوسفند، نشان‌دهنده پیروزی و چیرگی شما بر دشمنان و بدخواهان است. همچنین، مال و اموال آن دشمن را به تصاحب خود درآورده و از آنها بهره‌مند می‌شوید.

 • اموال باارزش

   اگر در خواب گوشت گوسفند خشک شده داشته باشید، این نشان‌دهنده اموال و چیزهایی است که بسیار باارزش و اهمیت دارند. اما اگر این گوشت را خوردید، ممکن است نشانگر برخی چالش‌ها و مشکلات در مالیات و امور مالی باشد.

باتوجه‌به این تعبیرات، گوسفند در خواب‌ها نمادهای گوناگونی دارد و تعبیر آن وابسته به سیاق و جزئیات خواب و شرایط زندگی فرد است.

 • خوردن پاچه گوسفند در خواب

اگر در خواب پاچه گوسفند را می‌خورید، این ممکن است نشان‌دهنده رسیدن به روزی و روزی متناسب با زحمات و تلاش‌های شما باشد. خوردن پاچه گوسفند در خواب به معنای رزق‌وروزی حلال است.

 • خوردن پیه و چربی گوسفند در خواب

مصرف پیه و چربی گوسفند در خواب ممکن است نماد رسیدن به مال حلال و دارایی صحیح باشد. این نشانگر استفاده از رزق حلال و درست در زندگی است.

 • خوردن کله گوسفند

در صورتی که در خواب مشغول خوردن کله گوسفند باشید، این می‌تواند نشان‌دهنده عمر طولانی و پر برکت باشد. همچنین، این خواب به روزی حلال و رسیدن به موفقیت در طول عمر اشاره دارد.

10. بریدن سر گوسفند در خواب

تعبیر خواب کشتن گوسفند ممکن است به رهایی از بند و اسیری که در زندگی‌تان وجود دارد، اشاره داشته باشد. این خواب به شما امکان مواجهه با مشکلات، شفا و بهبودی، و حتی آزادی از ترس‌ها و وحشت‌ها را می‌دهد.

تعبیر خواب گوسفند از نظر لوک اویتنهاو

 • در خواب‌دیدن یک گوسفند چاق و سرحال نمادی از رویدادی خوب و لذت‌بخش است که به مدت طولانی به شما احساس خوشحالی و شادابی خواهد داد.
 • اگر گوسفند لاغر و ضعیفی در خواب‌دیده شود، این ممکن است نشانه‌ای از لحظات دشوار و سخت در آینده نزدیک باشد.
 • حضور گله‌ای از گوسفندان در عالم رؤیا نمایانگر این است که اقدامات صرفه‌جویی و قناعت‌های فعلی شما، در نهایت به خوشبختی و سعادت شما منجر خواهد شد.
 • اگر در خواب چوپانی را مشاهده کنید که گله‌ای از گوسفندان را نگهداری می‌کند، این خواب به شما افتخار و خبر خوبی از یک شادی بزرگ می‌دهد.

تعبیر خواب گوسفند از نظر آنلی بیتون

درصورتی‌که به‌عنوان یک کشاورز یا دارای مزرعه و گله هستید و در خواب گوسفند مشاهده کرده‌اید، این تجربه به نماد شادمانی، سود، و بهره‌مندی فراوان اشاره دارد.

 • اگر در رؤیا دیده شود که گله گوسفندان همگی مریض و لاغر هستند، تفسیر این خواب نشان‌دهنده احتمال عدم موفقیت نقشه‌ها و طرح‌های شما است؛ ممکن است پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌های شما به‌خوبی پیش نروند و این امر می‌تواند باعث احساس ناامیدی و یأس گردد.
 • اگر در خواب به چیدن و کوتاه‌کردن پشم گوسفندان مشغول بوده‌اید، این نشان‌دهنده فعالیت‌هایی است که باعث سود و منفعت چشمگیری برای شما خواهد شد.
 • اگر در خواب به خوردن گوشت گوسفند پرداخته‌اید، این تصویر نمادی از افراد ناپسند است که درگذشته به احساسات شما تجاوز کرده‌اند و یا در آینده این افراد ممکن است باعث مشکلاتی شوند که باید مواجهه کنید.

تعبیر خواب گوسفند از نظر روان‌شناسی

از دیدگاه روان‌شناسی نیز ممکن است تعبیر خواب گوسفند به معنای توانمندی فرد در مواجهه با وظایف و مسئولیت‌ها باشد. این مفهوم معمولاً به نقل از افراد با شخصیت‌های قوی و مسئولیت‌پذیر ارتباط داده می‌شود.

تعبیر خواب گوسفند بر اساس موضوع

 • تعبیر خواب حمله گوسفند

در خواب‌دیدن یک گوسفند که حمله می‌کند، ممکن است نمادی از تلاش و کوشش برای پیروزی بر رقبا باشد. این تعبیر خواب گوسفند می‌تواند نشانگر شجاعت و اصرار در مواجهه با موانع و چالش‌ها باشد. به‌علاوه، این خواب می‌تواند نمایانگر تصمیم‌گیری قاطعانه در مواجهه با مشکلات و موانع زندگی باشد.

همچنین، این تصویر خواب ممکن است نمایانگر نیاز به حفاظت از خود و دفاع از منافع شخصی در مقابل افرادی که ممکن است مخالف یا معاند باشند، باشد. این ممکن است به شما اشاره کند که در مواجهه با افراد یا شرایطی که به شما مخالفت می‌کنند، تصمیمات سخت و مؤثری اتخاذ کنید تا از خودتان و منافعتان محافظت کنید.

 • تعبیر خواب گوسفند بره

در بسیاری از فرهنگ‌ها و ادیان، گوسفند به‌عنوان نماد صفای روحی و همچنین نماد مؤمنان و مسلمانان شناخته می‌شود، درحالی‌که بره به‌عنوان نمایانگر جوانی و انرژی زیاد تلقی می‌شود. زمانی که در خواب گوسفندی به شکل بره ظاهر می‌شود، می‌تواند نمادی از تغییروتحول در زندگی شما باشد که بااحساس انرژی و اشتیاق همراه است. این تغییر ممکن است در ابعاد جسمانی، مالی یا روحانی رخ دهد و در نهایت بهبود و پیشرفت شما را به همراه خواهد داشت.

همچنین، این تعبیر خواب گوسفند می‌تواند نمادی از فرصتی باشد که در آینده برای شما قابل‌دسترسی خواهد بود، و شما باید از این فرصت بهره‌مند شوید.

 • تعبیر خواب گوسفند در حال حمله

در این تعبیر خواب گوسفند گفته شده است که به زیردستان و یا کارمندان خود توجه ویژه داشته باشید، زیرا احتمالاً در دستور کار برنامه‌ریزی برای تحت‌تأثیر قراردادن شما هستند. مهم است که سیاست کاری خود را به یاد داشته و با آنها با احترام و نرمی برخورد نمایید. در غیر این صورت، اگر رفتار عجولانه و تند و تیزی را انتخاب کنید، ممکن است آنها با یکدیگر هماهنگ شده و اقدامات مشترکی را علیه شما و کارتان آغاز کنند.

 • تعبیر خواب گوسفند در حال زایمان

اگر در خواب خود گوسفند در حال زایمان مشاهده کردید در تعبیر آن آمده که ممکن است در پیشروی شما خطراتی نهفته باشد؛ احتمالاً فردی در اطراف شما حضور دارد که تلاش خواهد کرد با فراخواندن ایده‌ها و دیدگاه خود به شما، باعث به‌هم‌ریختگی و انحراف از مسیر کاری شما گردد.

 • تعبیر خواب صحبت‌کردن با گوسفند

احتمال وقوع یک مبارزه و درگیری برای شما وجود دارد. در روزهای آینده، اطلاعاتی که از رازها و پنهانی‌ها آگاه می‌شوید، ممکن است باعث ناراحتی و کلافگی شما شود. بااین‌حال، در همین حال سعی می‌کنید بهترین رفتار و پیشنهادها را از خودتان نشان دهید.

تعبیر خواب گوسفند
 • تعبیر خواب گوسفند مرده

در این تعبیر خواب گوسفند آمده است که اگر در خواب گوسفند مرده‌ای مشاهده کردید، نمادی از شکننده بودن روحیه شما را نشان می‌دهد. شما در تلاش برای جلوگیری از صدمه به خودتان، سعی می‌کنید افکار و ایده‌های خود را پنهان کنید. اگر این ترس‌ها باعث شود که به همین شیوه در زندگی ادامه دهید، پیشرفت و دستاوردی در آینده به دست نخواهید آورد و بهترین و طلایی‌ترین فرصت‌ها را از دست خواهید داد.

 • تعبیر خواب گوسفند سیاه

در خواب، نماد ناسازگاری و مخالفت شما با اطرافیانتان به تصویر کشیده شده است. به دلیل این رفتار، احتمال جدایی از گروه یا دوری از مسیر مشترک وجود دارد. همچنین، حضور یک گوسفند سیاه در خواب ممکن است نمایانگر شخصیت پلید و شروری باشد که قصد سوءاستفاده از شما را دارد.

 • تعبیر خواب گوسفند سفید

در این خواب، نه‌تنها نشانه‌های شروع یک حرفه جدید و موفقیت در شغل جدید مشاهده می‌شود، بلکه با اضافه‌کردن ابعاد جدید از خلاقیت و ابتکار، سود دوچندان و آشنایی با افراد جدید نیز به تجربه اضافه می‌شود. این خواب را برخی به لحظات لذت و شادی، نمایانگر ظهور سادگی و جدی بودن درون خود می‌دانند.

 • تعبیر خواب گوسفند قهوه‌ای

در دنیای خواب، حامی مهربان و پشتیبان را به تصویر می‌کشد که ممکن است یک یا چند نفر از دوستان شما باشند.

پایان

در کل، تعبیر خواب گوسفند نه‌تنها به ویژگی‌های ظاهری و رفتاری این حیوان اشاره دارد، بلکه نمادهای عمیقی از مسیر زندگی و تجارب انسانی را نیز در خود جای‌داده است. این خواب می‌تواند نمایانگر تلاش برای پیروزی در برابر مشکلات و رقبا، شجاعت و اصرار در مقابل چالش‌ها، و نیز نیاز به حفاظت از خود و دفاع از منافع باشد.

 از دیدگاه فرهنگ‌ها و ادیان مختلف، گوسفند به‌عنوان نمادی از صفا و ایمان در پذیرش مسیرهای مختلف زندگی مورد تعبیر قرار گرفته است. در نهایت، تعبیر خواب گوسفند به‌عنوان یک نماد ژرف و گوناگون می‌تواند ما را به درک عمیق‌تر از خود و مسیر زندگی برساند.