گاو حیوانی است که در فرهنگ‌های مختلف نماد موضوعات متفاوتی است. در برخی فرهنگ‌ها این اعتقاد وجود دارد که گاو و تعبیر خواب آن نماد ثروت، قدرت و باروری است. از سوی دیگر اما در برخی از فرهنگ‌های گاو را نماد غرایز حیوانی و تسلیم  پذیری می‌دانند.

این دیدگاه‌های متفاوت باعث شده تا تعبیر خواب گاو نیز متفاوت باشد. در همین راستا در این مطلب قصد داریم تا شما را با تعبیر خواب گاو آشنا کرده و در مورد آن اطلاعات جامع و کاملی را  به شما ارائه دهیم، پس با ما همراه باشید.

تعبیر خواب گاو از نگاه معبران مختلف

گاو در خواب از نگاه معبران می‌تواند به شکل‌های متفاوتی تعبیر شود. در همین راستا اگر بخواهیم شما را با معنا این خواب از دید معبران مختلف آشنا کنیم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تعبیر خواب گاو از نگاه امام صادق (ع)

از نگاه امام صادق (ع)، تعبیر خواب گاو به شرح زیر است:

 • تعبیر خواب گاو ماده: امام صادق (ع) اعتقاد دارد دیدن خواب گاو ماده به معنا فرمانروایی، کسب مال و ثروت فراوان، رسیدن به جایگاه بالا و… قابل تعبیر است. همچنین این خواب به این معنا است که سالی خوب و نیکو در پیش خواهید داشت که خیر و برکت فراوانی دارد.

تعبیر خواب گاو از نگاه دانیال نبی

از نگاه دانیال نبی، دیدن خواب گاو به شکل زیر قابل تعبیر و تفسیر است:

 • تعبیر خواب گاو نر در خانه: اگر در خواب خود ببینید که گاو نر وارد خانه شما شده است، این خواب به این معنا است که خداوند رحمت، خیر و برکت وسیعی را در آینده به شما هدیه خواهد داد.

تعبیر خواب گاو از نگاه حضرت یوسف

اگر بخواهیم شما را با تعبیر خواب گاو حضرت یوسف آشنا کنیم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعبیر خواب گاو چاق و فربه: دیدن خواب گاو چاق و فربه به معنا داشتن سالی خوب و پر برکت است. این سال برای شما پر از خوشی، ثروت و نعمت خواهد بود.
 • تعبیر خواب گاو لاغر و بی جان: دیدن خواب گاو لاغر و بی جان نشانه‌ای از سالی سخت و پر از مشکلات است. این سال ممکن است با گرانی، سختی معیشتی و کمبود ارزاق همراه باشد.
 • تعبیر گاو ماده: از نظر حضرت یوسف، دیدن خواب گاو ماده نشانه‌ای از یک زن خوب و سازگار است. این زن ممکن است همسر، مادر یا یکی از اعضای خانواده شما باشد.

تعبیر خواب گاو از نگاه محمد ابن سیرین

از دیدگاه ابن سیرین، اگر در خواب خود گاو ببینید، دیدن این خواب می‌تواند با توجه به جزئیات آن معنا و مفهوم گوناگونی داشته باشد. اگر بخواهیم شما را با تعبیر خواب گاو آشنا کنیم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعبیر خواب گاو ماده: دیدن گاو ماده در خواب نمادی از مال، نعمت، برکت، و ثروت است. دیدن گاو ماده در خواب می‌تواند نشانه‌ای از افزایش مال و اموال، بهبود وضعیت مالی، و رسیدن به موفقیت باشد.
 • تعبیر خواب گاو ماده به خانه: اگر در خواب ببینید که گاو ماده‌ای وارد خانه شما می‌شود، این خواب نویدبخش به دست آوردن مال و نعمت برای شما است. این خواب می‌تواند نشانه‌ای از بهبود وضعیت مالی شما، افزایش درآمد یا دریافت هدیه و بخشش باشد.
 • تعبیر خواب خرید گاو ماده: اگر در خواب ببینید که گاو ماده‌ای را خریداری کرده اید و با آن صحبت می‌کنید، این خواب می‌تواند به معنا و مفهوم بهبود وضعیت مالی شما و رسیدن به موفقیت است.
 • تعبیر خواب دوشیدن شیر گاو ماده: اگر در خواب خود ببینید که شیر گاو ماده را می‌دوشید و از آن شیر می‌نوشید، می‌توان این خواب را نیز به معنا افزایش مال و اموال شما تعبیر و تفسیر کرد.
 • تعبیر خواب لگد زدن گاو ماده: دیدن خوابی که در آن گاو ماده‌ای به شما لگد می‌زند، این خواب نشانه‌ای از ضرر و زیان است. می‌توان این خواب را به معنا از دست دادن مال و اموال، شکست در کسب و کار یا مواجه شدن با مشکلات مالی تعبیر کرد.
 • تعبیر خواب گاز گرفتن گاو ماده: محمد ابن سیرین معتقد است که اگر در خواب ببینید که گاو ماده‌ای شما را گاز می‌گیرد، می‌توان این خواب را نشانه‌ای از تنگنا و مشقت تعبیر کرد.
 • تعبیر خواب جنگیدن با گاو ماده: اگر در خواب خود ببینید که در حال جنگیدن با گاو ماده  هستید و می‌توانید این حیوان را زخمی کنید، این خواب نشانه‌ای از خیانت به همسر است.
 • تعبیر خواب گاو باردار: اگر در خواب گاو ماده  باردار ببینید، دیدن این خواب به معنا امیدواری و دلگرمی است. این خواب می‌تواند به معنا رسیدن به موفقیت، برآورده شدن آرزوها یا رفع مشکلات و سختی‌ها تعبیر و تفسیر کرد.

تعبیر خواب گاو از نگاه منوچهر مطیعی تهرانی

از نگاه منوچهر مطیعی تهرانی، دیدن خواب گاو به شکل زیر قابل تعبیر و تفسیر است:

 • تعبیر خواب دیدن گاو: به صورت کلی می‌توان گفت که دیدن گاو در خواب نمادی از نعمت، برکت و قدرت است.
 • تعبیر خواب داشتن گاو: اگر در خواب خود ببینید که صاحب گاوی هستید، این خواب به این معنا است که به زودی به شما نعمتی می‌رسد.
 • تعبیر خواب هدیه گرفتن گاو: اگر در خواب خود ببینید که گاو ماده‌ای را از شخصی هدیه می‌گیرید، این خواب یعنی از آن شخص به شما سود یا منفعتی خواهید گرفت. اگر گاو اهدایی نر باشد، آن شخص شما را به کاری سودمند تشویق می‌کند.
 • تعبیر خواب گاو وحشی: اگر در خواب خود گاو وحشی را ببینید که باعث ترسیدن شما می‌شود، این خواب نماد دشمنی است. این دشمن فردی است که به خودی خود خوب و مهربان است، اما از در دشمنی با شما وارد شده و موجب ضرر و زیان به شما می‌شود.

تعبیر خواب گاو از نگاه لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو، دیدن خواب گاو را به شکل زیر تعبیر و تفسیر کرده است:

 • تعبیر کشتن گاو در خواب: اویتنهاو تعبیر کشتن گاو در خواب را به معنا کسب درآمد تعبیر و تفسیر کرده است. به اعتقاد لوک اویتنهاو، این خواب به این معنا است که شما در آینده نزدیک به موفقیت مالی دست پیدا می‌کنید.
 • تعبیر خواب گاو: به صورت کلی دیدن گاو در خواب نمادی از موفقیت در کسب و کار است.
 • تعبیر خواب گاو چاق: گاو چاق در خواب نمادی از سعادت و نیک بختی است.

تعبیر خواب گوشت گاو: دیدن گوشت گاو در خواب نمادی از روابط اجتماعی خوب با اطرافیان است.

تعبیر خواب گاو از نگاه کارل گوستاو یونگ

از نظر کارل گوستاو یونگ، تعبیر خواب گاو با توجه به جزئیات آن به شرح زیر است:

 • تعبیر خواب گاو: دیدن گاو از نگاه کارل گوستاو یونگ در خواب نمادی از قدرت، سرسختی، اراده قوی، باروری، نیرومندی، انرژی‌های غریزی سرکوب شده، مطیع بودن، غریزه مادرانه، باروری، تغذیه و مادری است.
 • تعبیر خواب گاو نر: گاو نر در خواب نماد و نشانه‌ای از قدرت، سرسختی، اراده قوی، باروری، نیرومندی، انرژی‌های غریزی سرکوب شده و گاهی اوقات خشم و عصبانیت است. اگر در خواب گاو نر ببینید، این خواب ممکن است هشداری برای شما باشد که نیاز است تا بیشتر قوی باشید و در برابر شرایط مختلف ایستادگی کنید. همچنین این خواب نوید دهنده بهره مندی از یک زندگی غنی و سرشار از ثروت و فراوانی است.
 • تعبیر خواب گاو ماده: گاو ماده در خواب نمادی از مطیع بودن، غریزه مادرانه، باروری، تغذیه و مادری است. دیدن خواب گاو ماده ممکن است نشان دهنده این باشد که ذاتاً تمایل زیادی به اطاعت و پیروی از دیگران دارید. همچنین ممکن است بیانگر تمایل شما به نگهداری و مراقبت کردن از دیگران باشد.
 • تعبیر خواب اسکلت گاو: دیدن اسکلت گاو در خواب نمادی از یک مادر یا دایه‌ای بی احساس است.
 • تعبیر خواب دوشیدن گاو: اگر در خواب ببینید که در حال دوشیدن گاو هستید، این خواب نشان دهنده اشتیاق و انگیزه شما برای سخت کار کردن است. در نهایت شما پاداش این سخت کوشی را دریافت خواهید کرد.
 • تعبیر خواب گله گاو: اگر در خواب خود گله گاو ببینید، این خواب به این معنا است که شما باید در موقعیت پیش رو یا حتی در روابط خود عملکردی محتاطانه داشته باشید.
 • تعبیر خواب گله گاو رم کرده: به صورت کلی دیدن گله گاو رم در خواب را می‌توان به این شکل تعبیر و تفسیر کرد که در آینده زندگی از کنترل شما خارج شده و با مشکلات گوناگونی مواجه خواهید شد.

تعبیر خواب گاو از نگاه تونی کریسپ

تونی کریسپ دیدن گاو را در خواب را به شکل‌های متفاوتی تعبیر و تفسیر کرده است. اگر بخواهیم شما را تعبیر خواب گاو تونی کریسپ آشنا کنیم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعبیر خواب گاو نر: از نگاه تونی کریسپ، گاو نر در خواب نماد غرایز است. همچنین گاو نر در خواب می‌تواند نماد واکنش‌های غریزی شما نیز باشد. این واکنش‌ها شمال خواسته‌های جسمانی، احساسات منفی نسبت به دیگران و محافظت از خانواده و عزیزان می‌شود.
 • تعبیر خواب گاو نر مهاجم: اگر در خواب ببینید که گاو نر مهاجمی به شما حمله می‌کند، این خواب به معنا بی توجهی اطرافیان به غرایز شما و حتی حقیر شمردن آن‌ها است.
 • تعبیر کشتن گاو در خواب: اگر در خواب خود ببینید که در حال کشتن گاو هستید، این خواب به معنا نابودی غرایز جسمانی است. همچنین این خواب به معنا تمایل شما برای حفاظت از دیگران است.
 • تعبیر خواب گاو ماده: گاو ماده در خواب را می‌توان نمادی از بخشش، از خودگذشتگی، و شیر دادن به نوزاد بیان کرد. این خواب می‌تواند نشانه از ایفای نقش و وظایف مادری باشد.

تعبیر خواب گاو با توجه به جزئیات آن

در زمان تعبیر خواب، جزئیات خواب شما بر روی معنا و مفهوم آن تاثیر مستقیمی دارد. در همین راستا اگر بخواهیم شما را با تعبیر خواب گاو با توجه به جزئیات آن آشنا کنیم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تعبیر خواب گاو با توجه به رنگ آن

تعبیر خواب گاو می‌تواند با توجه به رنگ گاو معنا خاصی داشته باشد. به منظور بررسی معنا این خواب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعبیر خواب گاو سیاه: اگر در خواب خود گاو سیاه ببینید، این خواب هشداری برای شما است. پس از دیدن این خواب، باید مراقب ارتباطات اجتماعی خود باشید، چرا که ممکن است شخصی که به او اعتماد دارید، به شما خیانت کند.
 • تعبیر خواب گاو قهوه ای: اگر در خواب خود گاو قهوه‌ای ببینید، این خواب نشان دهنده احساسات واقعی و درونی شما است. همچنین این خواب می‌تواند نشانه وحدت و همدلی با دوستان قدیمی باشد. اگر گاو قهوه‌ای در خواب شما ترکیبی از رنگ‌های قهوه‌ای و سفید بود، این خواب نشان دهنده ثروت و خوشبختی است.
 • تعبیر خواب گاو سفید: دیدن گاو سفید در این خواب به این معنا است که شما در حال تلاش برای کسب مال و ثروت است. همچنین این خواب می‌تواند نشانه خبرهای خوش برای شما در آینده باشد.

تعبیر خواب گاو مریض و مرده

دیدن گاو مرده در خواب می‌تواند به معنا از دست دادن نعمت‌های زندگی باشد. این خواب را می‌توان نشانه‌ای از ایجاد مشکلات مالی، از دست دادن شغل یا حتی مرگ یکی از عزیزان باشد. از طرف دیگر می‌توان دیدن گاو مرده در خواب را نشانه  رخ دادن حادثه‌ای برای شما یا یکی از دوستانتان باشد.

از طرف دیگر گاو مریض در خواب نشانه‌ای از نگرانی‌ها و مشکلات شما است. همچنین دیدن گاو مریض می‌تواند برای شما هشدار از این باشد که خطری جان شما را تهدید می‌کند بنابراین، باید مراقب باشید و از انجام کارهای خطرناک خودداری کنید.

تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب زاییدن گاو

دیدن گاو در حال زایمان در خواب می‌تواند به شکل‌های متفاوتی تفسیر شود. از یک سو این خواب نشان دهنده خوشبختی و نیک روزی شما است. تعبیر دیگر دیدن این رویا آن است که در آینده فرصت‌ها و چشم اندازهایی تازه‌ای برای شما ایجاد خواهد شد.

تعبیر خواب خرید و فروش گاو

خرید و فروش گاو در خواب می‌تواند نشان دهنده تغییراتی در وضعیت مالی و زندگی فرد باشد. اگر در خواب گاو خود را به دیگری بفروشید، این خواب نشان دهنده ضرر و زیان مالی است.

در مقابل، اگر در خواب گاو بخرید، این خواب نشان دهنده تغییرات مثبت در زندگی شما است. این تغییرات می‌تواند شامل افزایش درآمد، بهبود وضعیت مالی یا رسیدن به اهداف مالی باشد.

اگر گاوی که در خواب می‌خرید درشت هیکل و دارای پستان‌های بزرگ باشد، این خواب نشان دهنده موفقیت و خوشبختی در زندگی شما است.

حرف آخر

در این مطلب شما را با تعبیر خواب گاو آشنا کرده و در مورد معنا این خواب با توجه به جزئیات آن صحبت کردیم. توجه به موارد گفته شده در این مطلب به شما کمک می‌کند تا پس از دیدن خواب گاو، بتوانید بر اساس موضوع و جزئیات خواب خود، به راحتی آن را تفسیر کنید.