عقرب حیوانی خطرناک و زهر آلود است. دیدن این حیوان در خواب می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد. اگر خواب عقرب دیده اید، با ما در این مطلب از وب سایت تعبیر خواب همراه باشید تا شما را با تعبیر خواب عقرب آشنا کرده و معنی این خواب را با توجه به جزئیات آن بررسی کنیم.

تعبیر خواب عقرب از نگاه معبران مختلف

اگر علاقه مند هستید تا تعبیر خواب عقرب را از نگاه معبر خاصی بررسی کنید، در این بخش شما را با تعبیر این خواب از نگاه مشهورترین معبران آشنا کنیم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تعبیر خواب عقرب از نگاه محمد ابن سیرین

بر اساس نظر ابن سیرین، دیدن عقرب در خواب می‌تواند با توجه به جزئیات خواب شما به شکل‌های زیر تعبیر و تفسیر شود:

 • تعبیر خواب نیش زدن عقرب: اگر در خواب خود ببینید که عقربی شما را نیش می‌زند، تعبیر این خواب آن است که حرف‌های بد و سنگینی را از زبان کسی می‌شنوید که با شما دشمن است.
 • تعبیر خواب عقرب‌هایی که از دیوار خانه بالا می‌روند: دیدن این خواب که عقرب‌هایی از دیوار خانه شما بالا می‌روند به این معنا است که از سمت یک شخص صاحب مقام و منصب به شما زیان و ضرر قابل توجهی خواهد رسید.
 • تعبیر خواب عقربی که از پیشانی بیرون می‌آید: اگر در خواب خود ببینید که عقربی از پیشانی شما بیرون می‌آید، این خواب به این معنا است که دچار دردسر و مشقت زیادی در زندگی خواهید شد.
 • تعبیر خواب بیرون آمدن عقرب از آلت تناسلی: دیدن خوابی که در آن عقرب از آلت تناسلی شما خارج می‌شود به این معنا است که صاحب فرزندی خواهید شد که در آینده به دشمن شما تبدیل می‌شود.
 • تعبیر خواب کشتن عقرب: به صورت کلی از نگاه ابن سیرین عقرب در خواب نماد دشمن است و اگر در خواب خود ببینید که عقربی را می‌کشید، تعبیر این خواب غلبه کردن شما بر دشمنان است.

تعبیر خواب عقرب از نگاه ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی به عنوان یکی از معبران اسلامی، دیدن عقرب در خواب را نمادی از دشمنی و حسادت می‌داند. از نگاه ابراهیم کرمانی، دیدن عقرب در خواب را می‌توان به شکل‌های زیر تعبیر و تفسیر کرد:

 • تعبیر خواب عقربی که مردم را می‌کشد: اگر در خواب خود ببینید که عقربی دارید که متعلق به شما است و مردم را با نیش زند می‌کشد، تعبیر این خواب آن است که شما پشت سر مردم غیبت و بدگویی می‌کنید.
 • تعبیر خواب باران عقرب از آسمان: دیدن خوابی که در آن از آسمان باران عقرب می‌آید، به این معنا است که عذاب الهی در آینده سرزمین شما را فرا می‌گیرد.
 • تعبیر خوردن عقرب در خواب با میل و اشتها: اگر در خواب خود ببینید که با میل و اشتها در حال خوردن عقرب هستید، باید به این نکته اشاره کرد که خوردن عقرب در خواب به معنا همکاری شما با دشمن برای فساد کردن است.

تعبیر خواب عقرب از نگاه جابر مغربی

از نظر جابر مغربی تعبیر خواب عقرب با توجه به جزئیات آن به شرح زیر است:

 • تعبیر خواب بیرون آمدن عقرب از ناحیه تناسلی: اگر زنی در خواب خود ببیند که از ناحیه تناسلی او عقربی بیرون می‌آید، این خواب به این معنا است که او فرزندی به دنیا خواهد آورد که در آینده دشمن او خواهد شد.
 • تعبیر خواب ورود عقرب به مقعد: اگر مردی در خواب خود ببیند که عقربی وارد مقعد او شده است، به زودی دچار خسارت و ضرر و زیان خواهد شد.

تعبیر خواب عقرب از نگاه امام صادق (ع)

از نظر امام صادق (ع)، دیدن عقرب در خواب به سه شکل معنا می‌شود. این سه شکل به شرح زیر است:

 • وجود یک دشمن در اطراف و درون زندگی شما
 • شخصی حسود که از تمام جزئیات زندگی شما داشته و به شما آسیب می‌زند
 • سخن چینی و فضولی کردن شما یا یکی از اطرافیان شما

تعبیر خواب عقرب از نگاه حضرت یوسف

از نگاه حضرت یوسف، دیدن عقرب در خواب را می‌توان به شکل زیر تعبیر و تفسیر کرد:

 • تعبیر خواب عقرب: از نگاه حضرت یوسف دیدن عقرب در خواب، نمادی از یک دشمن بد طینت و حیله گر است.

تعبیر خواب عقرب از نگاه خالد بن علی العنبری

از نظر خالد بن علی العنبری، خواب عقرب را می‌توان به شکل‌های زیر تعبیر و تفسیر کرد:

 • تعبیر خواب نیش زدن عقرب: اگر در خواب ببینید که عقربی شما را نیش می‌زند، تعبیر این خواب آن است که دشمنان شما در پشت سرتان بدگویی و غیبت می‌کنند. این خواب همچنین می‌تواند نشان دهنده این باشد که ممکن است گرفتار یک حادثه و اتفاق ناگوار شوید.
 • تعبیر خواب عقرب قرمز: اگر در خواب خود ببینید که عقرب قرمز رنگی شما را نیش می‌زند، این خواب نشان می‌دهد که یکی از دوستان و یا اطرافیان شما بر علیهتان توطئه چینی می‌کند و قصد آشوب به پا کردن دارد.

تعبیر خواب عقرب از نگاه آنلی بیتون

اگر بخواهیم از نظر آنلی بیتون شما را با تعبیر خواب عقرب آشنا کنیم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعبیر خواب دیدن عقرب: دیدن عقرب در خواب از نگاه آنلی بیتون سمبلی از دوستان ریاکار و خطرناک است. این دوستان از هیچ فرصتی برای نابودی شما و زندگی تان دریغ نخواهند کرد.

تعبیر خواب عقرب از نگاه لیلا برایت

از نظر لیلا برایت، تعبیر خواب عقرب به شرح زیر است:

 • تعبیر خواب نیش زدن عقرب: اگر در خواب خود ببینید که عقربی شما را نیش می‌زند، این خواب نشانه‌ای از یک مشکل یا دردسر پیش رو است.

تعبیر خواب عقرب بر اساس شرایط و جزئیات آن

اگر خواب عقرب را با جزئیات و شرایط خاصی دیدید، باید به این نکته توجه داشته باشید که جزئیات خواب شما می‌تواند بر روی تعبیر آن اثر بگذارد. در ادامه شما را با تعبیر خواب عقرب بر اساس شرایط و جزئیات آن آشنا می‌کنیم:

تعبیر خواب عقرب بزرگ

اگر در خواب خود عقربی بزرگ و عظیم الجثه ببینید، این خواب به این معنا است که در زندگی خود با تصمیمات اجباری و مهمی روبرو خواهید شد. این تصمیمات می‌توانند تأثیر زیادی بر سرنوشت شما داشته باشند، بنابراین باید با دقت و احتیاط آن‌ها را بگیرید.

تعبیر خواب عقرب سیاه

دیدن عقرب سیاه در خواب، نشانه‌ای از آن است که در دوره‌ای از زندگی خود با بدبیاری و دردسر روبرو هستید. این خواب به این معنا است که هر کاری که می‌کنید، ممکن است با شکست یا نتیجه نا مطلوبی روبرو شوید.

تعبیر خواب کشتن عقرب

اگر در خواب خود ببینید که در حال کشتن عقرب هستید، این خواب نشانه‌ای از آن است که در دوره‌ای از زندگی خود با موفقیت و پیروزی روبرو خواهید شد. تمام برنامه‌ها و طرح‌های شما به نتیجه مطلوب خواهند رسید و سود و منفعت زیادی برای شما به همراه خواهند داشت.

تعبیر خواب خوردن عقرب

اگر در خواب خود ببینید که در حال خوردن عقرب هستید، این خواب خبر از عشقی می‌دهد که در آینده تجربه خواهید کرد. این عشق می‌تواند عشق به هر کسی باشد. تجربه این عشق به شما کمک می‌کند تا احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید. این عشق دید شما را به زندگی وسیع‌تر می‌کند و باعث می‌شود که از زندگی بیشتر لذت ببرید.

تعبیر خواب پا گذاشتن روی عقرب

دیدن این خوابی که روی عقرب پا می‌گذارید، این خواب به شما خبر از یک تصادف و حادثه می‌دهد. به همین دلیل نیاز است تا در چند روز آینده مراقب باشید.

تعبیر خواب عقربی که خودش را نیش می‌زند

اگر در خواب خود عقربی را ببینید که خودش را نیش می‌زند، این خواب می‌تواند دو تعبیر داشته باشد. در وهله اول این خواب نشان دهندهٔ احساس بیزاری و نفرت شما از خودتان است. شما از خودتان راضی نیستید و همین مسأله باعث شده است که اعتماد به نفس شما پایین باشد و فرصت‌های زیادی را در زندگی از دست بدهید. همچنین تعبیر دیگر این خواب آن است که اگر اعتماد به نفس بالایی دارید، این خواب نمادی از شک و دودلی شما درباره یک موضوع خاص است. احساس می‌کنید که هیچ چیز طبق پیش بینی‌های شما پیش نمی‌رود و این مسأله باعث استرس و اضطراب شما شده است.

تعبیر خواب ترس از عقرب

دیدن خوابی که در آن از عقرب می‌ترسید، یک خواب هشدار دهنده برای شما است. این خواب نشان می‌دهد که ممکن است از سمت یکی از عزیزان خود مورد خیانت و بی وفایی قرار می‌گیرید.

تعبیر خواب عقرب مرده

عقرب مرده در خواب نمادی از خوشبختی است. این خواب به شما خبر می‌دهد که ممکن است در روزهای آتی به یکی از آرزوهای خود که زمان زیادی برای رسیدن به آن صرف کرده اید، برسید.

تعبیر خواب عقرب زرد

دیدن عقرب زرد رنگ در خواب به این معنا است که شما تمام افکار و تمرکز خود را بر روی پول و راه‌های به دست آوردن ثروت قرار داده اید. اگر در خواب این عقرب را کشتید، به زودی به یک سود و منفعت بزرگ خواهید رسید.

تعبیر خواب عقرب در ماسه

اگر در خواب عقربی را در ببینید که بین ماسه‌ها قرار گرفته است، این خواب به این معنا است که شما به راحتی می‌توانید ذهن و انگیزه‌های افراد را بفهمید و به همین دلیل بقیه افراد نمی‌توانند به شما آسیب بزنند و یا از شما سوء استفاده کند. همچنین در برخی موارد این خواب نمادی از دلتنگی و یا علاقه زیاد شخصی به شما است.

تعبیر خوب سوختن عقرب در آتش

دیدن خوابی که در آن عقربی در حال سوختن در آتش است، به این معنا است که دشمنان شما به زودی شکست خورده و نابود خواهند شد.

تعبیر خواب ناتوانی در کشتن عقرب

اگر در خواب هر چه که تلاش می‌کنید اما نمی‌توانید عقربی را بکشید، این خواب خبر بدی برای شما دارد و نشان می‌دهد که در مقابل دشمنان خود نمی‌توانید مقاومت کنید.

تعبیر خواب عقرب در رختخواب

دیدن عقرب در رخت خواب تعبیر هشدار دهنده‌ای برای شما دارد. این خواب نشان می‌دهد که در اطراف شما دشمنی وجود دارد که ممکن است از شما یا عزیزانتان سوء استفاده کند. اگر در این خواب ببینید که عقرب در حال نیش زدن شما است، این نشانه آن است که دشمن شما قصد دارد به شما آسیب برساند.

تعبیر خواب بیرون آوردن و جدا کردن نیش عقرب

دیدن خوابی که در آن در حال بیرون آوردن و جدا کردن نیش عقرب هستید، نشانه‌ای از خوش شانسی و موفقیت است. این خواب به این معنا است که در آینده‌ای نزدیک، خطر بزرگی از سر شما رفع خواهد شد.

تعبیر خواب گرفتن عقرب

اگر در خواب ببینید که عقربی را می‌گیرید، این خواب هشدار دهنده است و نشان می‌دهد که در حال انجام کاری اشتباه هستید. برای اینکه از عواقب این کار جلوگیری کنید، باید رفتار و اعمال خود را بررسی کنید. اگر متوجه شدید که کاری اشتباه انجام داده اید، باید آن را متوقف کنید.

حرف آخر

در این مطلب از وب سایت تعبیر خواب، شما را با تعبیر خواب عقرب آشنا کرده و بیان کردیم که از نگاه معبران مختلف دیدن این خواب چه معنایی دارد. همچنین در این مطلب تلاش کردیم تا با توجه به جزئیات و شرایط خواب شما نیز نگاهی به تعبیر این رویا انداخته و در مورد آن صحبت کنیم.