یکی از خواب‌ها ترسناکی که ممکن است ببینید، خواب طوفان است. این خواب می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد. در همین راستا در این مطلب از وب سایت تعبیر خواب قصد داریم تا شما را با تعبیر خواب طوفان از نگاه معبران مختلف آشنا کرده و در مورد معنا و مفهوم این خواب صحبت کنیم، پس با ما همراه باشید.

تعبیر خواب طوفان بر اساس نظر معبران مختلف

از دید معبران مختلف، دیدن خواب طوفان را می‌توان به شکل‌های متفاوتی تعبیر و تفسیر کرد. اگر بخواهیم شما را با معنا این خواب بر اساس نظر معبران مختلف آشنا کنیم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تعبیر خواب طوفان از نظر محمد ابن سیرین

اگر بخواهیم شما را با تعبیر خواب طوفان نظر ابن سیرین آشنا کنیم، باید به این نکته اشاره کرد که از نظر ابن سیرین دیدن این خواب با توجه به جزئیات آن معنا و مفهوم متفاوتی دارد. به منظور بررسی تعبیر این خواب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعبیر خواب طوفان و باد با شدت زیاد: از نظر محمد ابن سیرین اگر در خواب ببینید که باد با شدت زیادی می‌وزد، این خواب نشان دهنده ترس و هراس مردم آن سرزمین است.
 • تعبیر خواب طوفان و کنده شدن درختان: اگر در خواب خود ببینید که باد و طوفان به قدری شدت دارد که درختان را از جا می‌کند، با خود می‌برد و باعث ویرانی می‌شد، این خواب نشان دهنده بیماری و مشکلات جسمانی برای مردم آن سرزمین است.
 • تعبیر خواب طوفان و باران از آسمان: در صورتی که در خواب خود ببینید که باران مانند طوفان از آسمان بر سر مردم می‌بارد، این خواب به معنا مرگ ناگهانی و غیر منتظره برای یک فرد در آن سرزمین است.
 • تعبیر خواب طوفان شن: به منظور بررسی تعبیر خواب طوفان ابن سیرین باید به این نکته اشاره کرد که اگر در خواب طوفان شن ببینید و مشغول تماشا این طوفان هستید، این خواب نشان دهنده پیش آمدن یک مشکل است که باعث آشفتگی و سردرگمی شما خواهد شد.
 • تعبیر خواب طوفان سیاه: دیدن خوابی که در آن طوفانی به رنگ سیاه بر پا شده است، این به شما خبر از غم از دست دادن یک عزیز می‌دهد.
 • تعبیر خواب طوفان سیاه: در صورتی که در خواب خود ببینید که طوفانی به رنگ قرمز برپا شده است، این خواب نشان دهنده آسیب دیدن شما در اثر یک حادثه یا اتفاق است.

تعبیر خواب طوفان از نظر اسماعیل ابن اشعث

از نظر اسماعیل بن اشعث، دیدن خواب طوفان شکل‌های متفاوتی دارد. به منظور بررسی تعبیر این خواب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعبیر خواب باد از غرب: اگر در خواب خود ببینید که باد از سمت غرب و به صورت ملایم می‌وزد، معنی این خواب این است که در آینده برکت و نعمت سرزمین شما را فرا می‌گیرد.
 • تعبیر خواب باد از شمال: در صورتی که در خواب ببینید که باد از سمت شمال در حال وزیدن  است، این خواب نشان دهنده شفاعت و بهبودی است.
 • تعبیر خواب باد از جنوب: از نگاه اسماعیل ابن اشعث اگر در خواب خود ببینید که بادی از سمت جنوب در حال وزیدن است، این خواب نشان دهنده بدبختی و تیره روزی است.
 • تعبیر خواب طوفان با شدت بالا: در صورتی که در خواب خود ببینید که طوفانی با شدت بسیار زیادی در حال آمدن است که مردم را به هوا بلند می‌کند، این خواب نشان می‌دهد که مردم منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنید، بزرگواری و بلند مرتبگی قابل توجهی دارند.

تعبیر خواب طوفان از نظر ابراهیم کرمانی

به منظور بررسی تعبیر خواب طوفان از نظر ابراهیم کرمانی که یکی از معبران مشهور اسلامی است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعبیر خواب طوفان گرد و خاک و ترس مردم: ابراهیم کرمانی اعتقاد دارد که اگر در خواب خود ببینید که طوفانی برپا شده و باعث بلند شدن گرد و خاک به هوا شده می‌شود به شکلی که هوا را کاملاً تاریک می‌کند، این خواب نشان می‌دهد که مردم منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنید، از آینده ناامید هستند و می‌ترسند.
 • تعبیر خواب طوفان سرد: در صورتی که در خواب خود ببینید که طوفان و باد سردی در حال وزیدن است، این خواب خبر از شیوع بیماری‌های جدی و خطرناک می‌دهد.
 • تعبیر خواب باد معتدل و معمولی: دیدن خواب بادی که به صورت معتدل و معمولی می‌وزد، نشان دهنده سلامتی و تندرستی و برکت و پربار شدن کسب و کار شما است.
 • تعبیر خواب جا به جا شدن با طوفان: در صورتی که در خواب خود ببینید که باد شما را از جا بلند کرده و با طوفان و باد، جا به جا می‌شوید، این خواب به شما خبر از یک سفر به جای دور می‌دهد. همچنین مدت زمانی که باد شما را بلند می‌کند، نشان دهنده منزلت و مقام و بزرگواری شما است.

تعبیر خواب طوفان از نظر امام جعفر صادق (ع)

اگر بخواهیم شما را با تعبیر خواب طوفان از امام صادق (ع) آشنا کنیم، باید به این نکته اشاره کرد که امام صادق (ع) دیدن این خواب را به چند شکل مختلف تعبیر و تفسیر کرده  است. به منظور بررسی تعبیر خواب طوفان از نظر امام جعفر صادق (ع) می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • خبر خوش: از نظر امام صادق (ع) دیدن خواب طوفان نوید از رسیدن یک خبر خوش حال کننده به شما می‌دهد.
 • ریاست و حکومت: تعبیر دیگر این خواب آن است که اگر شاغل هستید، احتمالاً در شغل خود ترفیع مقام خواهید گرفت. همچنین اگر به دنبال کاری هستید، شغلی عالی را به دست خواهید آورد.
 • دارایی و ثروت: تعبیر دیگر این خواب به دست آوردن دارایی و ثروت است و به شما خبر می‌دهد که در آینده پولی به دست شما می‌رسد.
 • خبر فوت: تعبیر دیگر خواب طوفان، رسیدن یک خبر فوت و مرگ ناگهانی به شما است.
 • رنج و عذاب: از نظر امام جعفر صادق (ع) دیدن خواب طوفان می‌تواند به معنا رنج و عذاب برای شما باشد. این خواب به شما خبر می‌دهد که ممکن است درگیر مسائلی شوید که برای شما هضم کردن آن بسیار سخت باشد.
 • قتل و کشتن: از نگاه امام جعفر صادق (ع) می‌توان دیدن طوفان در خواب را نمادی از قتل و کشتن یا بیماری و مشکلات جسمانی تعبیر کرد.

تعبیر خواب طوفان از نظر جابر مغربی

اگر بخواهیم شما را با تعبیر خواب طوفان از نظر جابر مغربی آشنا کنیم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعبیر خواب طوفان و رفتن به آسمان: از نگاه جابر مغربی اگر در خواب خود ببینید که باد با شدت زیادی می‌وزد و شما را به آسمان می‌برد، این خواب به این معنا است که پایان زندگی شما نزدیک است.
 • تعبیر خواب طوفان و آمدن از آسمان به زمین: در صورتی که در خواب خود ببینید که بادی شما را از آسمان به زمین می‌آورد، تعبیر این خواب بیماری و کسالت است. البته این بیماری در آخر با بهبودی شما همراه خواهد بود.

تعبیر خواب طوفان از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بخواهیم شما را از نظر منوچهر مطیعی تهرانی با تعبیر خواب طوفان آشنا کنیم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعبیر خواب دیدن طوفان: دیدن طوفان در خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی نماد تغییرات بزرگ و ناگهانی در زندگی است. این تغییرات می‌توانند مثبت یا منفی باشند، اما در هر صورت باعث ایجاد اضطراب و نگرانی در فرد می‌شوند. همچنین گردباد و طوفان در خواب می‌تواند نماد بلا و بیماری نیز باشد. اگر در خواب ببینید که گردباد یا طوفانی رخ داده است، این خواب هشدار می‌دهد که باید مراقب باشید و از خطرات احتمالی دوری کنید.
 • تعبیر خواب طوفان شدید و وحشت زا: دیدن خواب باد شدید و وحشت زا در خواب نمادی از ترس و اضطراب است. اگر در خواب خود ببینید که باد شدیدی می‌وزد و شما را می‌ترساند، این خواب نشان می‌دهد که در زندگی واقعی با مشکلات و چالش‌هایی مواجه هستید که باعث ایجاد ترس و نگرانی در شما شده است.

تعبیر خواب طوفان از نظر علامه مجلسی

از نظر علامه مجلسی، عالم بزرگ شیعه، تعبیر خواب طوفان به شرح زیر است:

تعبیر خواب سوار طوفان شدن: اگر خواب خود ببینید که سوار بر باد هستید، تعبیر این خواب آن است که به خوشبختی و موفقیت در زندگی خواهید رسید. این خواب نشان می‌دهد که شما در زندگی خود قدرت و کنترل بالایی دارید و می‌توانید بر هر مشکلی غلبه کنید.

تعبیر خواب طوفان و نابود شدن درختان: اگر خواب خود ببینید که باد و طوفان جدیدی می‌وزد و درختان را نابود می‌کند، این خواب نشان دهنده وقوع یک بلا یا حادثه در محل زندگی شما است. این بلا می‌تواند شامل خسارت به زمین‌های کشاورزی، مرگ ناگهانی مردم و یا هر اتفاق دیگری باشد.

تعبیر خواب طوفان از نظر آنلی بیتون

به گفته آنلی بیتون، طوفان در خواب نمادی از اتفاقات و حوادث غیر منتظره و ناگهانی است. از نظر آنلی بیتون، تعبیر خواب طوفان با توجه به جزئیات آن به شرح زیر است:

 • تعبیر خواب طوفان و بارش باران: اگر در خواب خود بارش باران و طوفان را با هم ببینید، این خواب نشان دهنده رویارویی با اتفاقات و حوادث تلخ و ناگوار در زندگی شما است. این اتفاقات می‌توانند باعث ناراحتی و رنج شما شوند.
 • تعبیر خواب طوفان و بارش برف: در صورتی که در خواب خود ببینید که طوفان و برف همزمان است، این خواب نشان دهنده ناامیدی و سرخوردگی است. شما به دلیل شکست‌های پیاپی و نرسیدن به آرزوهای خود، احساس ناامیدی و سرخوردگی می‌کنید.
 • تعبیر خواب طوفان و بارش تگرگ: اگر در خواب خود ببینید که طوفان و تگرگ با هم اتفاق می‌افتد، این خواب نشان دهنده پیشرفت شما در زندگی است اما این پیشرفت خیلی چشمگیر نخواهد بود.
 • تعبیر خواب گرفتار شدن در طوفان: در صورتی که در خواب خود ببینید که در طوفان گرفتار شده اید، این خواب نشان دهنده تهدید و خطر است. ممکن است در معرض خطر قرار بگیرید، بنابراین باید مراقب باشید و در هر کاری احتیاط کنید.
 • تعبیر خواب صدای طوفان: در صورتی که در خواب خود صدای طوفان و تندباد را بشنوید، این خواب به شما خبر می‌دهد که برای جبران شکست‌ها و ناکامی‌های خود، تن به کارهای اشتباهی داده اید که باعث دردسرهای بزرگی برای شما می‌شوند.
 • تعبیر خواب خراب شدن محیط اطراف به خاطر طوفان: از نظر آنلی بیتون اگر در خواب ببینید که طوفان خانه‌ای را خراب کرده است و شما سعی داشتید کسی یا چیزی را از زیر خرابه‌ها نجات دهید، این خواب خبر از یک مسافرت دور به شما می‌دهد.
 • تعبیر خواب مردن در طوفان: در صورتی که در خواب ببینید که در طوفان مردید، این خواب به معنا گرفتاری و دردسر برای شما است.
 • تعبیر خواب گرفتار شدن در طوفان: در صورتی که در خواب ببینید که طوفان شما را در بر می‌گیرد و یا در طوفان گیر کرده اید، این خواب نشان دهنده زیان و خسارت در حرفه و شغل شما است.

تعبیر خواب طوفان از نظر کارل گوستاو یونگ

از نظر کارل گوستاو یونگ طوفان در خواب نماد ناتوانایی در کنترل مسائل و چیزهایی است که فرد هیچ گاه موفق به حل آن‌ها نشده است. این خواب نشان می‌دهد که فرد بیش از حد جدی و سخت گیرانه با مسائل برخورد می‌کند. طوفان در خواب همچنین نماد خشم و عقده‌های درونی فرد است. به منظور تعبیر خواب طوفان از نظر کارل گوستاو یونگ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تعبیر خواب طوفان سخت و شدید: از نظر یانگ اگر ببینید که در طوفان سخت و شدید گرفتار شده اید و به دنبال پناهگاهی بودید که از خود محافظت کنید، این خواب نماد صبوری و تحمل شما در شرایط سخت و طاقت فرسا است.

تعبیر خواب طوفان از نظر حضرت دانیال نبی

از نظر حضرت دانیال نبی، دیدن طوفان در خواب به شکل زیر تعبیر و تفسیر می‌شود:

 • تعبیر خواب طوفان با گرد و خاک: اگر در خواب خود طوفانی همراه با گرد و خاک ببینید، تعبیر این خواب آن است که یک اتفاق ناخوشایند برای شما خواهد افتاد.
 • تعبیر خواب طوفان بزرگ و طولانی مدت: اگر در خواب خود طوفان خیلی بزرگ و طولانی مدت ببینید، این خواب به معنای تسلیم شدن و عقب نشینی در مقابل سختی‌ها است.

تعبیر خواب طوفان از نظر لیلا برایت

اگر بخواهیم شما را با تعبیر خواب طوفان از نظر لیلا برایت آشنا کنیم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعبیر خواب حرکت در خلاف جهت طوفان: اگر در خواب خود ببینید که در جهت مخالف باد در حال حرکت هستید و باد به صورت شما می‌خورد، این خواب به این معنا است که برای انجام کارهای خود نیاز به اعتماد به نفس بیشتری دارید. پس به خود اعتماد کنید و مطمئن باشید که از پس تمام کارها بر خواهید آمد.
 • تعبیر خواب باد و طوفان شدید: اگر در خواب خود ببینید که طوفان شدیدی به وجود آمده است که شما را همراه خود به این طرف و آن طرف می‌برد، چنین خوابی از یک سفر و مسافرت خبر می‌دهد.

تعبیر خواب طوفان از نظر هانس کورت

هانس کورت، روانشناس مشهور در مورد دیدن طوفان در خواب به نکات زیر اشاره کرده است:

 • تعبیر خواب باد ملایم و خنک: در صورتی که در خواب خود ببینید که باد بسیار ملایم و خنکی می‌وزید، این خواب نماد تغییرات مثبت در زندگی شما است.
 • تعبیر خواب طوفان شدید و ترسناک: از نظر هانس کورت اگر در خواب خود ببینید که باد شدید و با صدای ترسناکی می‌ورزد، این خواب نماد تغییرات منفی است که در زندگی شما رخ می‌دهد.

حرف آخر

در این مطلب از وب سایت تعبیر خواب تلاش کردیم تا شما را با معنا و مفهوم این خواب از نگاه معبران مختلف آشنا کنیم. بررسی موارد گفته شده در این مطلب به شما کمک می‌کند تا بتوانید به بهترین شکل ممکن این خواب را تعبیر کرده و معنا آن را با توجه به جزئیات آن درک کنید.