یکی از خواب‌هایی که ممکن است ببینید، خواب زلزله است. این خواب می‌تواند معانی و تفاسیر مختلفی داشته باشد، با این حال بسیاری از معبران دیدن خواب زلزله را تغییرات ناگهانی و غیر منتظره در زندگی تعبیر کرده اند. در این مطلب قصد داریم تا نگاهی به تعبیر خواب زلزله انداخته و معنی این خواب را از نگاه معبران مختلف و با توجه به جزئیات آن بیان کنیم، پس با ما همراه باشید.

تعبیر خواب زلزله از نگاه معبران مختلف

از نگاه معبران مختلف، خواب زلزله می‌تواند به شکل‌های مختلفی تعبیر و تفسیر شود. اگر بخواهیم شما را با تعبیر این خواب از نگاه معبران مختلف آشنا کنیم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تعبیر خواب زلزله از نگاه امام جعفر صادق (ع)

امام جعفر صادق (ع) دیدن زلزله در خواب را نشانه‌ای از سختی‌ها و گرفتاری‌ها می‌دانند. این خواب می‌تواند نمادی از موارد زیر باشد:

 • بلا و مصیبت: زلزله در عالم خواب و رویا می‌تواند نمادی از وقوع بلا، مصیبت و گرفتاری برای گروهی از مردم باشد. این مصیبت و گرفتاری می‌تواند به اشکال مختلف در زندگی مردم نمود پیدا کند و شامل قحطی، بیماری و جنگ باشد.
 • رنج و سختی: زلزله در خواب می‌تواند به معنا رنج و سختی برای شما باشد. این خواب بیانگر این است که شما درگیر مشکلات متعددی شده و به دردسر خواهید افتاد.
 • تغییر و تحول عظیم: زلزله در عالم خواب و رویا همچنین می‌تواند به عنوان نمادی از تغییر و تحول عظیم در زندگی شما باشد. لزوماً تمام این تغییرات جنبه منفی نداشته و می‌توانند جنبه مثبت نیز داشته باشند.

همچنین از نگاه امام جعفر صادق (ع) تعبیر خواب زلزله با توجه به محل رخ دادن آن به شکل‌های مختلفی تعبیر می‌شود:

 • تعبیر خواب زلزله شدید در خانه: یکی از سوالات مهمی که افراد مطرح می‌کنند این است که تعبیر خواب زلزله در خانه چیست. از نگاه امام صادق اگر کسی در خواب ببیند که در اثر وقوع زلزله، خانه اش به لرزش درآمده است، این خواب بیانگر آن است که فرد رویا پرداز با مشکلات خانوادگی روبرو بوده یا از لحاظ مالی در شرایط نابسامانی به سر می‌برد.
 • تعبیر خواب زلزله در محل کار: اگر کسی ببیند که در محل کارش، زلزله بیاید، این خواب بیانگر آن است که فرد در محیط کارش با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد و جایگاهش به خطر خواهد افتاد.
 • تعبیر خواب زلزله در کشور یا شهر: اگر شخصی در خواب مشاهده کند که در شهر یا کشور محل سکونتش زلزله رخ می‌دهد، این خواب به معنا رخ دادن اتفاقات ناخوشایند در جامعه است.

تعبیر خواب زلزله از نگاه حضرت یوسف

به منظور صحبت در مورد تعبیر خواب زلزله حضرت یوسف باید به این نکته اشاره کرد این خواب نمادی از ترس و اضطراب است. این خواب می‌تواند نشان دهنده ترس از رئیس یا ارباب، ترس از آینده، یا ترس از تغییرات باشد. اگر بخواهیم شما را با تعبیر خواب زلزله حضرت یوسف با توجه به جزئیات آن آشنا کنیم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعبیر خواب زلزله بدون آسیب: اگر در خواب ببینید که زمین زیر پایتان به لرزش درآمده است ولی هیچ آسیب و زیانی به شما وارد نمی‌شود، این خواب نشان دهنده این است که شما در طول زندگیتان با مشکلات و گرفتاری‌های متعددی روبرو خواهید شد، اما به خاطر توانمندی‌ها و تصمیم گیری‌های درستتان، از مشکلات و سختی‌ها رهایی یافته و مسیر موفقیت و پیشرفت را پیدا خواهید کرد.
 • تعبیر خواب زلزله با خسارت دیدن: اگر در خواب خود ببینید که پس از وقوع زلزله، آسیب و خسارتی به شما وارد شد، این خواب به این شکل تعبیر می‌شود که شما ترس و اضطراب زیادی را تحمل می‌کنید. کوله بار بسیار سنگینی روی شانه‌های شما قرار داشته و همین باعث می‌شود که شما به شدت آسیب پذیر و متزلزل شوید. ترس و اضطراب زیاد، شما را از پای درآورده و باعث می‌شود که با مشکلات جسمی و روحی فراوانی مواجه شوید.
 • تعبیر خواب زلزله شدید: اگر در خواب ببینید که زلزله بسیار شدیدی رخ داده است، این خواب به این معنا است که شما در شرایط سختی قرار دارید و توانایی کنترل اوضاع را ندارید. همچنین این خواب به این معنا است که شما شدیداً ناتوان شده اید و نمی‌توانید افسار زندگی خود را در دست بگیرید.
 • تعبیر خواب زلزله خفیف: اگر در خواب دیدید که زمین لرزه خفیفی رخ داده است، از نگاه حضرت یوسف این خواب نشان دهنده این است که اندکی احساس ترس و اضطراب می‌کنید.
 • تعبیر خواب فرار کردن از زلزله: اگر در خواب ببینید که از زلزله فرار می‌کنید، این خواب به شما اطلاع می‌دهد که در شرایط نامساعدی قرار دارید و این موضوع باعث شده است که ترس و اضطراب وجود شما را فرا بگیرد.

تعبیر خواب زلزله از نگاه محمد ابن سیرین

محمد ابن سیرین، از بزرگ‌ترین مفسران خواب در تاریخ اسلام، تعبیر خواب زلزله را به شکل زیر بیان کرده است:

 • تعبیر خواب دیدن زلزله: محمد ابن سیرین معتقد است که دیدن زلزله در خواب، نشانه‌ای از رنج و بلا برای مردم آن سرزمین است. شدت این بلا و گرفتاری، به میزان جنبش و شدت زلزله و لرزش زمین بستگی دارد.
 • تعبیر خواب زیر و رو شدن زمین: اگر در خواب ببینید که در اثر زلزله، نیمی از زمین واژگون شده و زیر زمین بالا آمده بود و به طور کلی زمین زیر و رو شده بود، این خواب نشانه‌ای از یک فتنه و آشوب است. شاید بلای بزرگی در انتظار شما باشد و بهتر است تا صدقه بدهید تا رفع بلا شود.

تعبیر خواب زلزله از نگاه منوچهر مطیعی تهرانی

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی، دیدن زلزله در خواب می‌تواند به صورت کلی نماد یک دوره تشنج و بی ثباتی در زندگی باشد. البته جزئیات خواب شما در تعبیر و تفسیر آن نیز وابسته است. به منظور بررسی این مسئله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعبیر خواب زلزله در خانه: اگر در خواب ببینید که زلزله شده اما هیچ خانه‌ای به جز خانه شما نمی‌لرزید، این خواب تعبیرش مربوط به محیط خانوادگی شما است. تعبیر خواب این است که ممکن است اتفاقی بیافتد یا یک درگیری رخ دهد که برای مدتی ارتباط اعضا خانواده را خراب کرده و به نوعی بی ثباتی و نگرانی ایجاد کند.
 • تعبیر خواب خراب شدن دیوارها بر اثر زلزله: اگر در خواب ببینید که زمین می‌لرزید و تمام دیوارها در حال خرابی و ویرانی بود، تعبیر چنین خوابی در قسمت آوار آورده شده است.
تعبیر خواب زلزله

تعبیر خواب زلزله بر اساس جزئیات و موضوع آن

با وجود این که دیدن خواب زلزله می‌تواند به معنا و مفهوم تغییر و دگرگونی باشد، با این حال تعبیر خواب زلزله می‌تواند با توجه به جزئیات آن متفاوت باشد. اگر بخواهیم شما را با تعبیر این خواب بر اساس موضوع آن آشنا کنیم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تعبیر خواب تماشای زلزله

اگر در خواب ببینید که زلزله آمده و در حال تماشا آن هستید، این خواب می‌تواند تعابیر مختلفی داشته باشد. به منظور بررسی تعبیر این خواب، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعبیر خواب تماشای زلزله: در خواب، دیدن زلزله از دور نشانه دریافت خبرهای ناگوار و ناامید کننده است. این خبرها ممکن است مربوط به شخصی نزدیک به شما، یا حتی خودتان باشد.
 • تعبیر خواب تماشای ویرانی‌های پس از زلزله: دیدن ویرانی‌های پس از زلزله در خواب، می‌تواند نشانه‌ای از بیماری، کسالت، یا درگیری باشد. در این شرایط، باید مراقب خود و عزیزانتان باشید و از خطرات احتمالی دوری کنید.

تعبیر خواب شنیدن زلزله

در خواب، شنیدن صدای زلزله می‌تواند نشانه‌ای از خیانت و بی وفایی باشد. این خیانت ممکن است از سوی شریک زندگی، دوست، یا همکار شما باشد.

همچنین، شنیدن صدای زلزله در خواب می‌تواند نشانه‌ای از دریافت خبرهای ناگوار باشد. این خبرها ممکن است مربوط به شخصی نزدیک به شما، یا حتی خودتان باشد.

تعبیر خواب مردن در زلزله

اگر در خواب ببینید که در اثر زلزله فوت کردید، این خواب به شما خطر و تهدیدی در آینده را اطلاع می‌دهد. این خواب هشدار می‌دهد که باید بیشتر مراقب اطراف خود باشید و از خطرات احتمالی دوری کنید. همچنین این خواب می‌تواند نشانه‌ای از تغییرات و تحولات بزرگ در زندگی شما باشد. این تغییرات ممکن است مثبت یا منفی باشند، اما در هر صورت، زندگی شما را تحت تأثیر قرار خواهند داد.

تعبیر خواب ریختن ساختمان بر اثر زلزله

اگر در خواب ببینید که ساختمانی بر اثر زلزله فرو می‌ریزد، تعبیر این خواب می‌تواند شکست و ناامیدی در زندگی باشد. این خواب نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌های فراوان، به اهداف و آرزوهای خود نمی‌رسید. این خواب می‌تواند به معنا به وجود آمدن تغییرات و تحولات بزرگ در زندگی شما نیز باشد. لازم به ذکر است که با توجه به شرایط شما، می‌تواند خواب ریختن ساختمان بر اثر زلزله تعابیر مختلفی داشته باشد:

 • برای افراد عاشق: دیدن این خواب برای افراد عاشق می‌تواند به معنا شکست در عشق و ناکام ماندن در رسیدن به معشوق باشد.
 • برای افراد متأهل: اگر یک فرد متاهل خواب ریختن ساختمان ببیند، این خواب می‌تواند به معنا طلاق و متارکه باشد.
 • برای افراد تاجر: اگر یک فرد تاجر در خواب ببیند که ساختمانی بر اثر زلزله می‌ریزد، این خواب خبر از ورشکستگی و از دست دادن اموال و دارایی می‌دهد.
 • برای افراد مسن: برای افراد مسن و پیر، دیدن خواب ریختن ساختمان بر اثر زلزله می‌تواند خبر از بیماری و مریضی در آینده بدهد.

تعبیر خواب زلزله به خاطر آتشفشان

اگر در خواب ببینید که زلزله‌ای به خاطر آتشفشان رخ دهد، معنا این خواب آن است که شما در زندگی خود خشم و کینه زیادی را تجربه کرده اید.  این خشم و کینه باعث شده است که شما کنترل خود را از دست بدهید و رفتارهای غیرقابل پیش بینی داشته باشید. این رفتارها ممکن است برای شما دردسرهایی ایجاد کرده باشد، یا در آینده باعث ایجاد مشکلاتی برای شما شوند.

تعبیر خواب زلزله

تعبیر خواب ماندن در آوار زلزله

اگر در خواب ببینید که پس از زلزله خودتان زیر آوار هستید و دیگران برای نجات شما تلاش می‌کنند، باید به این نکته اشاره کرد که تعبیر خواب ماندن در آوار زلزله این است که مشکلات و موانعی که در زندگی شما وجود دارد به زودی حل خواهند شد و شما با کمک دیگران می‌توانید بر این مشکلات غلبه کنید.

اگر در خواب ببینید که زیر آوار مانده اید و کسی به کمک شما نیامد، این خواب یعنی در آینده مشکلات شما بیشتر خواهند شد و برای حل مشکلات خود تنها خواهید بود و کسی به کمک شما نمی‌آید.

تعبیر خواب پناه گرفتن در برابر زلزله

دیدن خواب زلزله و پناه گرفتن از آن، نشان دهنده این است که شما در زندگی واقعی، تصمیمات آنی و هیجانی می‌گیرید. این نوع تصمیم گیری، در نهایت به ضرر شما تمام خواهد شد. پناه گرفتن در برابر زلزله، به این شکل تعبیر می‌شود که شما سعی می‌کنید از تغییرات و تحولات زندگی خود در امان بمانید.

حرف آخر

در این مطلب شما را با تعبیر خواب زلزله آشنا کردیم که یکی از خواب‌های رایج است. شما می‌توانید با توجه به موارد گفته شده در این مطلب، دیدن خواب زلزله را از نگاه معبران مختلف تعبیر کرده و همچنین بتوانید با توجه به جزئیات و موضوع خواب خود، آن را تفسیر کنید.