اگر خواب بچه دار شدن دیده اید، موضوعی که باید به آن توجه کنید این است که معبران و حکماً تعابیر متفاوتی را برای خواب بچه دار شدن بیان کرده اند. در همین راستا در این مطلب قصد داریم تا شما را با تعبیر خواب بچه دار شدن آشنا کرده و در مورد معنی این خواب با توجه به جزئیات آن اطلاعات جامع و کاملی را به شما ارائه دهیم، پس با ما همراه باشید.

تعبیر خواب بچه دار شدن از نظر معبران مختلف

از نظر معبران مختلف، تعبیر خواب بچه دار شدن معانی گوناگونی دارد. اگر بخواهیم شما را با نظر معبران مختلف آشنا کنیم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تعبیر خواب بچه دار شدن از نظر امام جعفر صادق (ع)

از نظر امام جعفر صادق (ع)، تعبیر خواب بچه دار شدن به شرح زیر است:

 • تعبیر خواب دختر دار شدن: بر اساس نظر امام صادق (ع) اگر زنی در خواب ببیند که صاحب فرزند دختر شده است، این خواب به این معنا است که یکی از فرزندان ذریه و نسل او به مقام و مرتبه خوبی دست پیدا می‌کند.
 • تعبیر خواب پسر دار شدن: از نظر امام صادق (ه) اگر در خواب زنی ببیند که فرزند پسر به دنیا آورده است، اگر بلافاصله نوزاد پس از تولد با زن صحبت  کند، این خواب به معنا پایان عمر فرد است.

تعبیر خواب بچه دار شدن از نظر حضرت یوسف

حضرت یوسف خواب بچه دار شدن را با توجه به جزئیات آن به شکل زیر تعبیر کرده است:

 • تعبیر خواب بچه دار شدن: از نظر حضرت یوسف نبی اگر کسی در خواب مشاهده ببیند که صاحب فرزند شده است، تعبیر این خواب آن است در فعالیت و حرفه جدیدی که شروع کرده، به موفقیت خواهد رسید.
 • تعبیر خواب دختر دار شدن: اگر در خواب ببینید که فرزند شما دختر باشد، تعبیر این خواب آن است که در ابعاد روحانی و عرفانی، به موفقیت خواهد رسید.
 • تعبیر خواب پسر دار شدن: اگر در خواب ببینید که فرزند شما پسر است، این خواب یعنی در امور اقتصادی و مالی به موفقیت خوبی خواهید رسید.

تعبیر خواب بچه دار شدن از نظر ابراهیم کرمانی

از نظر ابراهیم کرمانی، خواب بچه دار شدن را می‌توان به شکل‌های زیر تعبیر کرد:

 • تعبیر خواب پسر دار شدن: از نظر ابراهیم کرمانی اگر در خواب ببینید که صاحب فرزند پسر شده اید، تعبیر این خواب پریشانی و نگرانی برای شما و اعضای خانواده تان است.
 • تعبیر خواب دختر دار شدن: اگر در خواب ببینید که دختر به دنیا آوردید یعنی به اموال و دارایی‌های شما اضافه می‌شود.

تعبیر خواب بچه دار شدن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر خواب بچه دار شدن را به شرح زیر تفسیر کرده است:

 • تعبیر خواب بچه دار شدن: منوچهر مطیعی تهرانی بیان کرده است که اگر زنی باردار در خواب ببیند که بچه به دنیا آورده است، تعبیر این خواب، قرار گرفتن در معرض گناه است. همچنین اگر کسی در خواب ببیند که باردار است در واقعیت باردار نباشد، تعبیر این خواب آن است وظایف و مسئولیت خطیری بر دوشش قرار گرفته است که باعث رنج و زحمت او خواهد شد.

تعبیر خواب بچه دار شدن از نظر آنلی بیتون

از نظر آنلی بیتون، دیدن خواب بچه دار شدن را می‌توان به شکل زیر تعبیر کرد:

 • تعبیر خواب باردار و حامله شدن دختر مجرد: اگر در خواب دختر مجردی ببیند که باردار و حامله است، تعبیر این خواب آن است که در جریان گناه قرار می‌گیرد و ممکن است حتی پاکدامنی خود را از دست بدهد.
 • تعبیر خواب حامله بودن: اگر خانمی که باردار نیست در خواب ببیند که حامله است، این خواب یعنی در زندگی زناشویی با همسرش دچار اختلافات و مشاجراتی خواهد شد. اگر خانمی که واقعاً باردار است، این خواب را ببیند، معنا این خواب آن است که وضع حملی به سهولت و در نهایت ایمنی و سلامت خواهد داشت.

تعبیر خواب بچه دار شدن از نظر لوک اویتنهاو

از نظر لوک اویتنهاو به عنوان معبر غربی، تعبیر خواب بچه دار شدن به شرح زیر است:

 • تعبیر خواب بچه دار شدن: اگر در خواب زنی را ببینید که وضع حمل کرده و فرزند به دنیا آورده است، این خواب به معنای فقدان و یا از دست رفتن یک چیز ارزشمند است.

تعبیر خواب بچه دار شدن از نظر لیلا برایت

لیلا برایت تعبیر خواب بچه دار شدن را به شکل زیر تفسیر کرده است:

 • تعبیر خواب بچه دار شدن: تعبیر این خواب از نگاه لیلا برایت به معنا فراهم شدن موقعیتی استثنایی برای پرداختن به امور مختلف است.
 • تعبیر خواب بچه لاغر: اگر در خواب ببینید که کودکی نحیف و لاغر به دنیا آورده اید، این خواب نشان دهنده موانعی است که در سر راه شما به وجود خواهد آمد.
 • تعبیر خواب بچه تپل: اگر در خواب ببینید که کودکی که به دنیا آمده فربه و تپل است، این خواب نشان دهنده پیروزی در فعالیت‌ها و کارهایتان است.

تعبیر خواب بچه دار شدن با توجه به جزئیات آن

اگر بخواهیم شما را با تعبیر خواب بچه دار شدن با توجه به جزئیات آن آشنا کنیم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تعبیر خواب بچه دار شدن

اگر در خواب ببینید که بچه دار شده اید، در اکثر مواقع معنا آن شروعی دوباره در یک موضوع است. این شروع دوباره می‌تواند در یک حرفه و کسب و کار یا در مورد روابط احساسی و رمانتیک باشد.

تعبیر دیگر این خواب، اندیشه‌ها و برنامه‌های خلاقانه‌ای است که از طریق آن می‌توانید به پیروزی برسید. همچنین تعبیر رویای بچه دار شدن، فرزند آوری و وفور نعمت نیز است.

تعبیر خواب دختر دار شدن

از نظر اکثر معبرین اسلامی، اگر در خواب ببینید که فرزند دختر به دنیا آوردید، تعبیر این خواب صحت و سلامت جسم است. از سوی دیگر از نظر معبرین غربی، اگر در خواب ببینید که فرزند دختر به دنیا آوردید، تعبیر خواب دختر دار شدن، حل و فصل موانع و مشکلاتی است که در زندگی با آن مواجه هستید.

تعبیر خواب پسر دار شدن

بسیاری از معبرین تعبیر خواب پسر دار شدن را به منزله رخوت و فرسودگی در رویایی با مشکلات و مسائلی است که با آن مواجه هستید، بیان کرده اند.

تعبیر خواب بچه دار شدن دیگران

اگر در خواب ببینید که شخص دیگری بچه دار شده است، تعبیر این خواب آن است که افراد بدخواه و کینه توزی در پیرامون شما زندگی می‌کنند.

از سوی دیگر معبرین غربی اعتقاد دارند که اگر در خواب شاهد به دنیا آمدن کودک از شخص دیگری هستید، معنا این خواب پیروزی و دستاوردهای اقتصادی و مالی برای شما در آینده است.

تعبیر خواب بچه دار شدن از یک نژاد یا فرهنگ متفاوت

اگر در خواب ببینید که فرزندی به دنیا آورید که از تبار و نژاد متفاوت است، تعبیر این خواب ان است که باید تفاوت‌های فیزیکی و شخصیتی کسی که در زندگی شما وجود دارد را قبول کنید.

تعبیر خواب بچه دار شدن به صورت ناگهانی

اگر در خواب ببینید که به صورت ناگهانی باردار شده اید، این خواب یعنی در واقعیت نیز این اتفاق برای شما رخ می‌دهد و به طور پیش بینی نشده فرزندی به دنیا خواهید آورد. مفهوم دیگر این خواب، دلهره و نگرانی در برابر تغییر و تحولاتی است که در آینده رخ می‌دهد.

لازم به ذکر است که می‌توان این خواب را نمادی از مهیا نبودن نسبت به تغییر و تحولاتی که در آینده اتفاق می‌افتد تعبیر کرد.

تعبیر خواب بچه دار شدن همسر سابق

اگر در خواب ببینید که از همسر سابق خود صاحب فرزندی شدید، این خواب به معنا دلبستگی و تعلق خاطری است که به آن شخص دارید.

تعبیر خواب بچه دار شدن در عین باردار نبودن

اگر که خواب ببینید که با وجود باردار نبودن، فرزند پسری به دنیا آورده اید، این خواب نشانه‌ای از تکامل در جنبه عرفانی و اهداف مد نظرتان است. همچنین این خواب به این معنا است که مردی در زندگی شما است که به مشاوره و راهنمایی‌های زیادی در زندگی به شما کرده است. به طور کلی این خواب نشان دهنده یک قدرت و اعتبار مردانه در کمک به شما در زندگی است.

تعبیر خواب بچه دار شدن خواهر

اگر در خواب ببینید که خواهر شما بچه دار شده است، این خواب نشان دهنده لذت‌های جزئی و اندکی است که در آینده به شما می‌رسد. همچنین این رویا به این معنا است که شما رویدادهایی را در زندگی پشت سر گذاشته اید و نیاز است تا برای آینده با افراد آگاه و خبره مشورت کنید.

تعبیر خواب بچه دار شدن مادر

اگر در خواب ببینید که مادرتان بچه دار شده است، تعبیر این خواب نگرانی در مورد از دست دادن و فقدان یکی از اعضای خانواده و یا نزدیکان است. اگر زن جوانی در خواب ببیند که مادرش بچه دار شده است، در آینده‌ای نزدیک خودش بچه به دنیا می‌آورد.

اگر در خواب ببینید که مادر شما پسر به دنیا آورده است، این خواب به معنای منفعت و نیکبختی در حوزه شغلی و کسب و کارتان است. همچنین اگر در خواب ببینید که مادرتان فرزند دختری به دنیا آورده است، این خواب یعنی تغییرات و تحولاتی که مدت نظر شما است به یکباره در زندگی شما نمایان می‌شود.

همچنین اگر در رویا ببینید که مادرتان زایمان سختی داشته است، این خواب یعنی دورانی را با شرایط سخت پشت سر خواهید گذراند که باعث می‌شود شخصیت شما صیقل پیدا کند.

تعبیر خواب بچه دار شدن مادر مرده

اگر در خواب ببینید که مادر شما که فوت کرده است، صاحب فرزند شده است، این خواب نشان دهنده تکالیف و وظایفی است که بر عهده شما قرار گرفته است و شما در تلاش هستید تا از زیر این تکالیف شانه خالی کنید.

تعبیر خواب زایمان بدون درد

اگر در خواب ببینید که فرزند شما بدون درد و شرایط سختی به دنیا آمده است، این خواب یعنی برنامه‌ها و اهدافی که مد نظرتان است برایتان مهیا می‌شود و هیچ سختی در این راه نخواهید کشید. به صورت کلی دیدن این خواب خیر بوده و به معنا به جریان افتادن امور و آسان شدن کارهایتان است.

تعبیر خواب بچه دار شدن در مکان‌های مختلف

به صورت کلی تعبیر خواب بچه دار شدن در مکان‌های مختلف متفاوت است. به منظور بررسی این مسئله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

بچه دار شدن در حمام:

حمام از جمله مکان‌های ضروری در زندگی بشر است. اگر در خواب ببینید که در حمام فرزند خود را به دنیا می‌آورید، این خواب نشان دهنده نظم و اصولی است که در زندگی خود دارید. شما برای رسیدن به اهداف خود، برنامه ریزی دقیقی داشته و با نظم و ترتیب عمل می‌کنید.

 • بچه دار شدن در بیمارستان: اگر در خواب ببینید که در بیمارستان فرزند خود را به دنیا می‌آورید، این خواب نشان دهنده این است که برای رسیدن به اهداف خود، باید مسیر صحیح را در پیش بگیرید.
 • بچه دار شدن در مسیر: اگر در خواب ببینید که در طول مسیر فرزند خود را به دنیا می‌آورید، این خواب نشان دهنده این است که شما فردی عجول هستید و کارهای خود را بدون تفکر و برنامه ریزی انجام می‌دهید. اگر مسیری که در خواب می‌بینید، زیبا و دل انگیز باشد، این خواب نشان دهنده این است که شما با موفقیت به اهداف خود خواهید رسید.
 • بچه دار شدن در باغ سرسبز: اگر در خواب ببینید که در باغ سرسبزی فرزند خود را به دنیا می‌آورید، این خواب نشان دهنده این است که اتفاقات خوشایندی در زندگی شما رخ خواهد داد. اگر در زیر درختی در باغ فرزند خود را به دنیا آورید، این خواب نشان دهنده این است که وارد رابطه عاشقانه‌ای خواهید شد که به خوشبختی شما منجر خواهد شد.

تعبیر خواب دو قلو زاییدن

فرزند دوقلو دار شدن یکی از رویاهای بسیار مطلوب و خوش یمن است. این خواب را می‌توان به شکل‌های زیر تفسیر کرد:

 • رشد و ارتقا: اگر در خواب خود را صاحب فرزند دوقلو ببینید، این خواب نشان دهنده رشد و ارتقا در ابعاد مختلف زندگی شماست. این رشد می‌تواند در زمینه‌های شغلی، مالی، خانوادگی یا شخصی باشد.
 • به اجابت رسیدن آرزوها: فرزند دوقلو دار شدن همچنین می‌تواند نمادی از به اجابت رسیدن آرزوها باشد. اگر آرزویی دارید که مدت هاست برای آن تلاش می‌کنید، این خواب می‌تواند نشانه‌ای باشد که آرزوی شما به زودی برآورده خواهد شد.
 • سرافرازی و کامیابی: فرزند دوقلو دار شدن همچنین می‌تواند نشان دهنده سرافرازی و کامیابی در اصول بنیادی و اصلی زندگی باشد. این خواب می‌تواند نشانه‌ای باشد که شما در زندگی خود موفق بوده اید و به اهداف خود رسیده اید.
 • تغییر و تحولات اساسی: فرزند دوقلو دار شدن می‌تواند نشان دهنده تغییر و تحولات اساسی در زندگی شما باشد.
 • مسئولیت پذیری: فرزند دوقلو دار شدن همچنین می‌تواند نشان دهنده مسئولیت پذیری شما باشد.

تعبیر خواب بچه دار شدن در خواب زن بیوه

اگر زن بیوه در خواب ببیند که فرزند دار شده است، این خواب را می‌توان به شکل‌های زیر تفسیر کرد:

 • ورود شخص جدیدی به زندگی: اگر زن بیوه در خواب خود را شاهد فرزند دار شدنش ببیند، این خواب نشان دهنده ورود شخص جدیدی به زندگی اوست.
 • ازدواج مجدد: اگر زن بیوه در خواب خود را حامله و باردار با شکمی بزرگ ببیند، این خواب نشان دهنده ازدواج مجدد اوست.
 • گناهی که مرتکب می‌شود: اگر زن بیوه در خواب متوجه شود در هنگام قرار گرفتن در ارتباط جنسی فرزندی برای او ایجاد شد، این خواب نشان دهنده گناهی است که او مرتکب می‌شود.
 • دوام و پایداری در کارها: اگر زن بیوه در خواب خود را نظاره گر داشتن فرزند پسری برای خود ببیند، این خواب نشان دهنده دوام و پایداری در امورات و کارهایی است که در واقعیت انجام می‌دهد.

حرف آخر

در این مطلب شما را با تعبیر خواب بچه دار شدن آشنا کرده و در مورد معنی و تفسیر این خواب‌ها صحبت کردیم. بررسی موارد گفته شده در این مطلب به شما کمک می‌کند تا بتوانید به بهترین شکل ممکن خواب خود را تفسیر کرده و معنا آن را درک کنید.